Vysluhovanie sviatostí

Sviatosť krstu

 1. Telefonicky, alebo osobne si dohovoriť stretnutie s pánom farárom.
 2. Prineisť kópiu rodného listu dieťaťa, oznámiť meno krstného rodiča(vek minimálne 16 rokov, absolvovaná birmovka, slobodný alebo riadne sobášený v kostole). Ten, kto žije v nemanželskom zväzku, alebo len v civilnom manželstve nemôže byť krstným rodičom.
 3. Ostatné záležitosti – termín krstu, predkrstnú prípravu a iné záležitosti sa dojednajú na osobnom stretnutí s kňazom.

Sviatosť Eucharistie

 1. Sviatosť Eucharistie (Prvé sv. príjmanie) sa väčšinou vysluhuje deťom v 3. triede ZŠ v mesiaci máj.
 2. Príprava trvá počas celého školského roka na hodinách náboženstva a na stretnutiach rodičov, detí a kňaza v kostole.

Sviatosť birmovania

 1. Vysluhuje sa v našej farnosti každých 4-5 rokov. Aktuálne neprebieha príprava na birmovku, nakoľko zatiaľ posledná bola v máji 2019.

Sviatosť pomazania chorých

 1. Túto sviatosť môže prijať ten, kto je vážne chorý, alebo zoslabnutý starobou, kto chce oľutovať svoje hriechy a prijať pomoc Božiu ako posilu.
 2. Sviatosť pomazania chorých spolu s možnosťou spovede a podaním sv. príjmania je možné prijať v akúkoľvek hodinu – treba zavolať na tel. číslo uvedené v sekcii Kontakt alebo nahlásiť u p.kostolníčky v sakristii kostola pred každou svätou omšou.
 3. Po nedeľných sv. omšiach je možnosť prinesenia Eucharistie do domov chorých mimoriadnym rozdávateľom sv. príjmania – stačí nahlásiť pred sv.omšou adresu a počet ľudí, ktorí chcú Eucharistiu prijať.

Sviatosť manželstva

 1. Snúbenci nahlásia sobáš tri mesiace vopred na farskom úrade.Na osobnom stretnutí s farárom dohodnú celý postup prípravy na manželstvo.

        Zo strany snúbencov sú požadované tieto dokumenty:

 • 1. Štátnu zápisnicu z matriky (potrebujú rodný list a OP).
 • 2. Krstný list z farnosti, kde boli krstení. (maximálne 6 mesiacov starý)
 • 3. Vypísanie cirkevnej zápisnice na fare.
 • 4. Absolvovať prípravu na manželstvo a priniesť doklad o absolvovaní prípravy.
 • 5. Snúbenci, ktorí nemajú kánonický pobyt (aspoň jeden z nich nežije minimálne tri mesiace) v Moravanoch nad Váhom/Ducovom/Hubine, musia priniesť Licenciu – dovolenie na sobáš. Tento doklad im na požiadanie vydá farár z farnosti, kde žijú. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na snúbencov, ktorí žijú v zahraničí minimálne tri mesiace.

Na osobnom stretnutí s kňazom sa dohodnú organizačné podrobnosti ako termín sobášu,svedkovia, výzdoba, hudba

Pohreb

Pri nahlasovaní cirkevného pohrebu je potrebné priniesť:

 1. List o prehliadke mŕtveho – lekársku správu.
 2. Z pohrebnej služby dátum a hodinu pohrebu.

Ak pozostalí žiadajú pred pohrebom aj svätú omšu, treba nahlásiť na pohrebnej službe. V prípade nejasností sa pohrebná služba spojí s farárom.

Spravidla je svätá omša cca 45 min pred obradom v dolnom kostole. V dome smútku a v hornom kostole sa svätá omša neslúži. Hodina svätej omša sa uvedie aj na parte.