Filiálka Hubina

Kostol v obci Hubina bol postavený počas pôsobenia Mons. Ľudovíta Hollého v našej farnosti.

Základný kameň kostola posvätil dnes už svätý pápež Ján Pavol II. Stalo sa tak počas jeho prvej návštevy na Slovensku, vo Vajnoroch, dňa 22.4.1990.

Slávnostná posviacka sa uskutočnila 5.7.1995, obrad vykonal Mons Ján Sokol, vtedajší metropolita, arcibiskup bratislavsko – trnavský.

Kostol je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, slovanským vierozvestcom.