Kontakt

RKFÚ Moravany nad Váhom

Radová 75

922 21 Moravany nad Váhom

tel.: 033 / 77 47 117 alebo 0910 / 638 698

IČO : 34 013 610
DIČ : 20 20 53 29 10
Bankové spojenie : SK48 0900 0000 0000 4827 3032

Všetky dokumenty, fotografie a vzory sú chránené autorským právom. Zverejnené dokumenty, fotografie a vzory môžu používať výlučne subjekty Rímskokatolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených cirkví a právnické osoby, ktoré si svoju subjektivitu odvodzujú od uvedených cirkví. Bližšie info na http://gdpr.kbs.sk