Horný kostol sv. Martina

Najstarší kostol v našej obci je zasvätený sv. Martinovi z Tours, biskupovi a mníchovi.

Nachádza sa nad obcou na cintoríne a stojí na základoch románskeho kostola z prvej polovice 13.storočia. Kostol je jednoloďový, zaklenutý krížovými a lunetovými klenbami. Kapacita kostola za pôsobenia farára Lonzského prestala postačovať potrebám farnosti a preto sa za podpory kardinála Csákyho rozšírila bočná loď a vybudovala sa kaplnka sedembolestnej Panny Márie a kapacita kostola sa tým zväčšila na 300 ľudi.

Sakristia tvorí samostatnú prístavbu z ľavej strany kostola. Na veži boli tri zvony, ktoré boli po postavení nového kostola v roku 1913 prenesené do dolného kostola, ale v roku 1915 – 1916 boli vzaté na vojenské účely a ponechaný bol iba najmenší zvon, tzv. umieráčik.

Kostol slúžil ako útulok počas vojnového nebezpečenstva a okolo roku 1599 v čase vojen s Turkami ako mešita. V kostole bol oltár sv. Michala Archanjela so 4 evanjelistami po stranách v dolnej časti, a aj kamenná krstiteľnica s medenným krytom. V dnešnej dobe sa kostol využíva na slávenie sv. omše pri pohrebných obradoch a na Dušičky sa v ňom koná spomienková pobožnosť.