Kaplnka v kaštieli

Bola postavená v rokoch Rákoczyho povstania 1703 – 1708 rodinou Csáky, ktorá dala zbúrať východnú baštu a namiesto nej postaviť kaplnku v rensančnom štýle s oltárom s erbom rodiny Csáky – Zichy. V strede oltára je obraz Piéty, v nadstavci je obraz svätej Trojice.

Kaplnke bolo 30.5.1757 generálnym vikárom ostrihomského arcibiskupstva Jozefom Sentilonayom udelené privilégium slúžiť sv.omše v čase zlého počasia, kedy bol zhoršený prístup do kostola na cintoríne.

V súčasnosti je kaplnka ako súčasť kaštieľa v rukách súkromného majiteľa a vstup do nej nie je možný.