Vitajte na oficiálnej stránke farnosti Moravany nad Váhom !

Farnosť Moravany nad Váhom patrí do Trnavskej arcidiecézy a Piešťanského dekanátu. Má dve filiálky: obec Hubina (kostol sv. Cyrila a Metoda) a obec Ducové (bez kostola). Správcom farnosti je od 1.7.2016 pán farár Mgr. Marek Suchý.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom úprimne ďakuje za poskytnutie finančného daru – dotácie uvedenému Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za pomoc a podporu pri realizácii obnovy kultúrnej pamiatky – kostola sv. Martina na cintoríne v Moravanoch nad Váhom.

ĎAKUJEME! #OSSD

Kostol Panny Márie Ružencovej v Moravanoch nad Váhom