Dolný kostol Panny Márie Ružencovej

Bol postavený v rokoch 1866 až 1873 ostrihomským staviteľom Prokopom za 5233 zlatých a vybavenie interiéru 1834 zlatých. Kostol je postavený v neoklasicistickom štýle a s pruskými klenbami. Interiér je v barokovom štýle poslednej tretiny 18.storočia.

Pôvodne bol hlavný oltár prenesený z hlavného kostola, terajší s obrazom Panny Márie Ružencovej, patrónky kostola a sochami sv.Petra a Pavla bol postavený v rámci renovácie kostola v roku 1913. Veža bola postavená v roku 1903. Kostol bol maľovaný naposledy v roku 1989.