Farské oznamy

Na celom Slovensku je v zmysle COVID automatu pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Sv. omše vysielame každú nedeľu o 9:15, pobožnosť krížovej cesty vysielame v nedeľu o 14:00.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Konferencie Biskupov Slovenska.

Do hornej schránky na stene – pri dverách na faru, môžete v zalepenej obálke s milodarom vhadzovať úmysly sv. omší, ktoré následne budem slúžiť súkromne na fare. Úmysel a deň, kedy bude sv. omša odslúžená, nájdete na výveske pred kostolom (farské oznamy) a tiež i na webovej stránke našej farnosti.

Vzhľadom k aktuálnej situácii a zatvoreniu kostolov, farnosť nemá žiadne príjmy na potreby a prevádzku kostolov (platba plynu, elektriny, údržba…). Preto Vás úctivo prosím o Vašu pomoca podporu. Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, Vaše dary a príspevky môžete poukázať aj na bežný účet farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: milodar alebo dar na potreby kostola. Názov a číslo účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom, IBAN: SK48 0900 0000 0000 4827 3032

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Pre udelenie pomazania chorých a vyslúženie Sviatostí umierajúcim je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na telefónnom čísle: 033 774 7117 alebo 0910 638 698

Administratívne úkony – vydávanie krstných listov, prepustení, licencií a iných potvrdení – je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na tel. čísle: 033 7747117 alebo 0910 638 698

Pre stiahnutie farských oznamov kliknite sem !

Na celom Slovensku je v zmysle COVID automatu pozastavené verejné slávenie bohoslužieb.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Konferencie Biskupov Slovenska.

Do hornej schránky na stene - pri dverách na faru, môžete v zalepenej obálke s milodarom vhadzovať úmysly sv. omší, ktoré následne budem slúžiť súkromne na fare. Úmysel a deň, kedy bude sv. omša odslúžená, nájdete na výveske pred kostolom (farské oznamy) a tiež i na webovej stránke našej farnosti.

Vzhľadom k aktuálnej situácii a zatvoreniu kostolov, farnosť nemá žiadne príjmy na potreby a prevádzku kostolov (platba plynu, elektriny, údržba...). Preto Vás úctivo prosím o Vašu pomoca podporu. Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, Vaše dary a príspevky môžete poukázať aj na bežný účet farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: milodar alebo dar na potreby kostola. Názov a číslo účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom, IBAN: SK48 0900 0000 0000 4827 3032

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

This will close in 60 seconds