Farské oznamy

Pre stiahnutie farských oznamov kliknite sem !

  • V nasledujúcich dňoch od 16. – 21. júla budem čerpať dovolenku. V prípade potreby – zaopatrenie chorého alebo umierajúceho a tiež pochovanie mŕtveho, obráťte sa prosím, na zastupujúceho kňaza vdp. vojenského dekana Juraja Sitaša, ktorý ma počas mojej neprítomnosti zastupuje. V prípade pohrebu, tlačivo potrebné k jeho vykonaniu – List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, opatrený pečiatkou lekára a príslušného matričného úradu v mieste úmrtia nebohého, odovzdajte prosím, do rúk menovaného kňaza. Uvedené náležitosti vybavujte na telefónnom čísle: 0903 824 434  – vdp. dekan Juraj Sitaš, vojenský duchovný