Farské oznamy

Vzhľadom k aktuálnej situácii a zatvoreniu kostolov, farnosť nemá žiadne príjmy na potreby a prevádzku kostolov (platba plynu, elektriny, údržba…). Preto Vás úctivo prosím o Vašu pomoca podporu. Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, Vaše dary a príspevky môžete poukázať aj na bežný účet farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: milodar alebo dar na potreby kostola. Názov a číslo účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom, IBAN: SK48 0900 0000 0000 4827 3032

Pre udelenie pomazania chorých a vyslúženie Sviatostí umierajúcim je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na telefónnom čísle: 033 774 7117 alebo 0910 638 698

Administratívne úkony – vydávanie krstných listov, prepustení, licencií a iných potvrdení – je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na tel. čísle: 033 7747117 alebo 0910 638 698

Pre stiahnutie farských oznamov kliknite sem !