Farská Fotogaléria

Na fotografie z udalosti sa dostanete po kliknutí na jednotlivé odkazy.

Veľká Noc 2018
www.moravany.fara.sk/VelkaNoc2018/

Vianočné sviatky 2017
http://www.moravany.fara.sk/Vianoce2017/

Adventný koncert mladých operných talentov 2017
www.moravany.fara.sk/Koncert2017

Mikuláš v kostole 2017
www.moravany.fara.sk/Mikulas2017

Hody 2017
www.moravany.fara.sk/Hody2017/

Požehnanie bylín a kvetov 2017
http://moravany.fara.sk/Pozehnaniebylin2017/

Národná púť na Kostolec 2017
http://moravany.fara.sk/Kostolec2017

Veľká Noc 2017
http://moravany.fara.sk/VelkaNoc2017

Vianoce 2016
http://moravany.fara.sk/Vianoce2016/

Mikuláš v kostole 2016
http://moravany.fara.sk/Mikulas2016/

Prvá adventná nedeľa 2016
http://moravany.fara.sk/Advent2016/

Adventný koncert mladých operných talentov 2016
http://moravany.fara.sk/Koncert2016/

Požehnanie sochy sv. Vendelína 2016
http://moravany.fara.sk/Socha2016/

Hody 2016
http://moravany.fara.sk/Hody2016/

Požehnanie bylín a kvetov 2016
http://moravany.fara.sk/Pozehnaniebylin2016/

Kostolec 2016
http://moravany.fara.sk/Kostolec2016/

Vítanie nového správcu farnosti
http://moravany.fara.sk/Novypanfarar2016/

Veľká Noc 2016
http://moravany.fara.sk/Velkanoc2016/

Vianoce 2015
http://moravany.fara.sk/Vianoce2015/

Dušičky 2015
http://www.moravany.fara.sk/Dusicky2015/

Veľkonočné sviatky 2015
http://www.moravany.fara.sk/Velkanoc2015/

Vianočné sviatky 2014
http://www.moravany.fara.sk/Vianoce2014/

Veľkonočné sviatky 2014
http://www.moravany.fara.sk/Velkanoc2014/

Traja králi 2014
http://www.moravany.fara.sk/Trajakrali2014/

Nový rok 2014
http://www.moravany.fara.sk/Novyrok2014/

Vianoce 2013
http://www.moravany.fara.sk/Vianoce2013/

Národná púť na Kostolec 2013
http://www.moravany.fara.sk/Kostolec2013/

Božie telo 2013
http://www.moravany.fara.sk/Bozietelo2013/

Veľkonočné sviatky 2013
http://www.moravany.fara.sk/Veľká noc 2013/
Vianočné sviatky 2012
http://www.moravany.fara.sk/Vianoce 2012/
Dušičky 2012
http://www.moravany.fara.sk/Dusicky2012/
Veľkonočné sviatky 2012
http://www.moravany.fara.sk/Veľká noc 2012/
Vianoce 2011
http://www.moravany.fara.sk/Vianoce 2011/
Omša na sv.Martina 11.11.2011
http://www.moravany.fara.sk/Martinskaomsa2011/
Spomienka na zosnulých 2011
http://www.moravany.fara.sk/Dusicky2011/

Obraz Panny Márie Trnavskej v Moravanoch
http://www.moravany.fara.sk/Obraz PM TT2011/
Posvätenie nových krížov na cintoríne
http://www.moravany.fara.sk/Novekrize2011/