Birmovka

V termíne jar alebo jeseň r. 2023 plánujem v našej farnosti slávnosť birmovania.

Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania musia spĺňať tieto podmienky:

  • dovŕšených 14. rokov života v deň birmovky,
  • pravidelná účasť na sv. omšiach v nedeľu a sviatky počas nastávajúcich dvoch rokov – účasť bude zapisovaná do zápisníka birmovanca,
  • vážny a zodpovedný záujem o prijatie tejto sviatosti,
  • nepretržitá účasť na vyučovaní náboženstva v ročníkoch 3 až 9. ZŠ a svedomitá príprava na vyučovaní náboženstva a na birmovaneckých stretnutiach.

V prípade nedodržania stanovených podmienok bude birmovanec vylúčený z prípravy a aj z prijatia tejto sviatosti!

Príprava na prijatie tejto sviatosti začala v nedeľu 5. septembra! Prijímanie kandidátov končí 31. októbra!!!! Do 31.10. účasť na 10 sv. omšiach a 2 sv.spovediach!