Úvod

Vitajte na oficiálnej stránke farnosti Moravany nad Váhom !

Farnosť Moravany nad Váhom patrí do Trnavskej arcidiecézy a Piešťanského dekanátu. Má dve filiálky: obec Hubina (kostol sv. Cyrila a Metoda) a obec Ducové (bez kostola). Správcom farnosti je od 1.7.2016 pán farár Mgr. Marek Suchý.

Kostol Panny Márie Ružencovej v Moravanoch nad Váhom

Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
V našej farnosti sa teda v zmysle tohoto nariadenia od 24.10.2020 opätovne POZASTAVUJÚ verejné sv. omše a rozdávanie Eucharistie po sv. omšiach.
Všetky nahlásené úmysly budú riadne odslúžené ako súkromné sväté omše bez účasi veriacich.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky doterajšie opatrenia a nariadenia vlády a hlavného hygienika SR!

Krsty a sobáše je povolené vysluhovať bez sv. omše, pričom musí byť zachovaný predpis o účasti a počte osôb - 1 osoba na 15 metrov štvorcových plochy kostola! Pri pohreboch vonku na cintoríne nie je počet osôb limitovaný, avšak je nutné dodržať medzi sebou rozostupy min. 2 metre!

Vždy je nutné mať prekryté ústa a nos - rúško, šatka, šál... a dezinfekcia rúk!!!

Pre udelenie pomazania chorých a vyslúženie Sviatostí umierajúcim je potrebné kontaktovať kňaza - správcu farnosti na telefónnom čísle: 033 774 7117 alebo 0910 638 698

Administratívne úkony - vydávanie krstných listov, prepustení, licencií a iných potvrdení - je potrebné kontaktovať kňaza - správcu farnosti na tel. čísle: 033 7747117 alebo 0910 638 698

This will close in 45 seconds