Božie telo 2013

Fotky poskytla Ing. Eva Glevaňáková
IMGP6395 (Kopírovať) IMGP6396 (Kopírovať) IMGP6403 (Kopírovať) IMGP6422 (Kopírovať) IMGP6429 (Kopírovať)
IMGP6437 (Kopírovať) IMGP6438 (Kopírovať) IMGP6439 (Kopírovať) IMGP6445 (Kopírovať) IMGP6452 (Kopírovať)
IMGP6460 (Kopírovať) IMGP6465 (Kopírovať) IMGP6468 (Kopírovať) IMGP6470 (Kopírovať) IMGP6472 (Kopírovať)
IMGP6473 (Kopírovať) (Kopírovať)